Nieuws

Werk mee aan voorbeeldenboek klimaatadaptatie
12 december, 2017

Het veranderende klimaat stelt ons voor forse uitdagingen als we de effecten van droogte en zwaardere regenbuien willen beperken. De bodem is hier onlosmakelijk mee verbonden. LievenseCSO is bezig een boek op te stellen met voorbeelden van waterrobuust inrichten. Daarvoor kan het bedrijf de ondersteuning van stagiaires van hbo en wo goed gebruiken!

Gezocht: hogeschooldocent Bodem en water
18 juli, 2017

Heb jij relevante ervaring in de bodemkunde en /of hydrologie en wil je die kennis delen met onze studenten? Voor de opleiding Toegepaste biologie (TB) is Aeres Hogeschool op zoek naar een docent op het gebied van bodem, water, landschappen en (aquatische) ecologie. 

Word trainee bij Waterschap Vallei en Veluwe!
6 juli, 2017

De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Daarom worden er geregeld traineeships aangeboden. Waterschap Vallei en Veluwe is op zoek naar twee trainees op het gebied van handhaving en vergunningverlening.

Kennisconferentie licht lopende projecten door

In het kader van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 is er een kennisbudget van 10 miljoen euro beschikbaar. Medio 2016 zijn de eerste bijdragen toegekend aan acht projecten. Op 29 mei 2017 zijn die projecten in een kennisconferentie grondig doorgelicht.

Studenten Bodem en ondergrond onderzoeken beleving van stuwen in de Maas
1 juni, 2017

De stuwen in de Maas zorgen al bijna honderd jaar voor de bevaarbaarheid en regulering van de rivier. Rijkswaterstaat is beheerder van de stuwen en wil de rol van de bouwwerken in de omgeving versterken. Een multidisciplinaire studentengroep van de minor Bodem en ondergrond heeft de mogelijkheden onderzocht om de beleving van de stuwen te vergroten.

‘Biobased’ afstudeerders gezocht
26 mei, 2017

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoB BBE) zoekt studenten die aan de slag willen met een levenscyclusanalyse van de pyrolyse van afvalplastic naar brandstof en monomeren.

Studenten werken aan bodemdalingtoolkit
12 april, 2017

In het Kennisprogramma Bodemdaling, Klimaat en Water wordt onder meer gewerkt aan een toolkit met actuele kennis, instrumenten en ervaringen voor het omgaan met bodemdaling. Studenten van Hogeschool Utrecht, Aeres hogeschool en Saxion hogeschool gaan deze toolkit mede vormgeven.

Nieuwe website KOBO online
2 maart, 2017

In integrale gebiedsprocessen spelen bodemprofessionals een steeds belangrijkere rol. Om aan de toekomstige behoeften van het werkveld te voldoen, is er in het onderwijs meer aandacht voor bodem en ondergrond nodig . KOBO wil het netwerk van bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen daarom verder versterken. Een nieuwe website is een van de hulpmiddelen.

Internetconsultatie BRO gestart
1 maart, 2017

Maandag 27 februari 2017 is het Besluit basisregistratie ondergrond gepubliceerd. Dit besluit is de eerste tranche van de benodigde regelgeving waarmee uitvoering wordt gegeven aan de Wet basisregistratie ondergrond. Met de internetconsultatie worden belangstellenden geïnformeerd over het Besluit en krijgt iedereen de mogelijkheid hierop te reageren.

WKO-tool aangevuld met basiskarakteristieken
18 februari, 2017

De website wkotool.nl publiceert per 15 februari 2017 ook basiskarakteristieken van actieve open en gesloten bodemenergiesystemen, zoals het aantal bronnen of het debiet (de waterverplaatsing). Deze eigenschappen zijn belangrijk bij het inschatten van de invloed van een bodemenergiesysteem op de omgeving.

1 2 3 4
KOBO-rss-color

RSS

KOBO-twitter-color

Tweets

Komt allen naar het Flexival @cobtweet! https://t.co/raUgweJouW

Woon je in #westfriesland. Vul deze enquete dan in. Dank! https://t.co/FzIptRKRqG

Waterstofleiding Gasunie van @DowBenelux in Terneuzen naar @Yara in Sluiskil in gebruik genomen. https://t.co/wtFSJeB70k

De eerste trainingen van de IPM-special zijn van start! Deze 14 trainees vanuit de Zuid Westelijke waterschappen gaan zich het komende halfjaar verdiepen in Integraal #Projectmanagement, hun ervaringen delen en kijken hoe ze hier binnen hun organisatie nog meer uit kunnen halen.

Load More...
Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn