Minor Bodem en ondergrond levert mooi onderzoek op

Met een afsluitende kennisbijeenkomst en het opleveren van hun eindrapporten hebben drie studentengroepen dit voorjaar hun KOBO-minor Bodem en ondergrond afgesloten. In hun opdrachten hebben studenten gekeken naar de energietransitie en ondergronds infrastructuur in Haaksbergen, de ontwikkeling van het West-Friese landschap en de kansen van het ondergronds brengen van het spoor in centrum van Eindhoven. De opdrachten zijn weer een mooie stap in het versterken van de positie van bodem en ondergrond in het hoger beroepsonderwijs en dragen bij aan de inzichten van de verschillende opdrachtgevers.

In de minor Bodem en ondergrond op Saxion hogeschool specialiseren derde- en vierdejaarsstudenten van verschillende hogescholen zich in de rol van bodem en ondergrond bij integrale gebiedsontwikkelingen en stedelijke vraagstukken. De studenten voeren in multidisciplinaire teams opdrachten uit voor opdrachtgevers uit het werkveld. De minor is ontwikkeld in KOBO-verband. Studenten komen van diverse hogescholen en opleidingen, zoals planologie, civiele techniek, archeologie en waterbeheer, maar ook studenten van bijvoorbeeld stedenbouwkunde hebben in de opdrachten geparticipeerd.

Voor de gemeente Haaksbergen en Antea Group heeft een groep studenten zich gebogen over de kansen en dilemma’s van de energietransitie voor het omgaan met ondergrondse infrastructuur. Een andere groep heeft gekeken naar de toekomstige veranderingen in het landschap van West-Friesland en de relatie tussen landbouw en het cultuurhistorisch landschap. Een derde groep richtte zich op de kansen van een ondergronds spoor in Eindhoven centrum. Daarin zijn vier varianten bekeken en uitgewerkt tot inspirerende toekomstbeelden. Deze laatste groep heeft het resultaat ook verwerkt in een inspirerend filmpje van het mogelijk ontwerp.

>> Download rapport ‘Van gas los’ (pdf, 1.9 MB)
>> Download rapport ‘De metamorfose van West-Friesland’ (pdf, 750 KB)
>> Download beeldenboek ‘Verkenning ondergronds spoor Eindehoven’ (pdf, 4.4 MB)

De video die de studenten hebben gemaakt over de kansen van een ondergronds spoor voor Eindhoven:

<< Ga naar het overzicht