Nieuws

Ondergrondse zoutwinning relevant voor maatschappelijke opgaven
16 maart 2020

Donderdag 5 maart jl. vertelde Marinus den Hartogh (Nouryon) op Saxion over het verband tussen zoutwinning en maatschappelijke opgaven. De presentatie liet eens te meer zien welke belangrijke rol het […]

Gemeente Rotterdam en KOBO geven studenten nieuwe impuls
25 februari 2020

De gemeente Rotterdam en het Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO) gaan samenwerken. Zij geven hbo-studenten via een gezamenlijk OndergrondLAB nadrukkelijk een rol bij het […]

Minor Bodem en ondergrond levert mooi onderzoek op
27 mei 2019

Met een afsluitende kennisbijeenkomst en het opleveren van hun eindrapporten hebben drie studentengroepen dit voorjaar hun KOBO-minor Bodem en ondergrond afgesloten. In hun opdrachten hebben studenten gekeken naar de energietransitie en […]

Ben jij de stagiair voor het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling?
22 maart 2019

In het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) wordt samengewerkt aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van landelijke en stedelijke gebieden waar bodemdaling speelt. Als student kun je daarbij helpen!

Tauw Traineeship 2019 gaat van start
19 maart 2019

Ook dit jaar heeft advies- en ingenieursbureau Tauw een speciaal traineeprogramma ontwikkeld om je blikveld te verruimen en diverse vakgebieden te leren kennen, zoals dat van bodem en ondergrond. Schrijf je […]

Netwerkbijeenkomst 17 april 2019
28 februari 2019

KOBO stimuleert de positie van bodem en ondergrond in het hoger onderwijs. Om meer inzicht te krijgen in de behoeften van docenten en opleidingscoördinatoren, wordt er op woensdag 17 april 2019 […]

Verdroging, vernatting? So what?
26 februari 2019

Donderdag 21 maart 2019 vindt het elfde college in de reeks What About Soil? plaats. Het thema is deze keer klimaatadaptatie. 

Battle jij mee?
1 februari 2019

Wageningen University & Research en Wetskills organiseren dit voorjaar de eerste Bodem Battle. Een unieke wedstrijd waarin je met een interdisciplinair team een echt bodemprobleem gaat aanpakken.

Enquête toekomst landschap West-Friesland
16 januari 2019

Het Westfries Genootschap zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van de cultuur en historie van West-Friesland. De vereniging is benieuwd hoe bewoners over het lokale cultuurlandschap denken. […]

Initiatief Bewust Bodemgebruik reikt staatssecretaris IenW de hand
25 september 2018

Na een uitgebreid dialoogtraject komt het Initiatief Bewust Bodemgebruik tot de conclusie dat de kabinetsambities en maatschappelijke doelen een beslag leggen op land en het bodem- en watersysteem. Het Initiatief […]

1 2 3 4