Verdroging, vernatting? So what?

Donderdag 21 maart 2019 vindt het elfde college in de reeks What About Soil? plaats. Het thema is deze keer klimaatadaptatie. 

In de collegereeks What About Soil? van HAS Hogeschool delen experts en gebruikers hun kennis en ervaring op het gebied van bodem in de breedste zin van het woord. In het college op 21 maart aanstaande wordt stilgestaan bij de gevolgen van klimaatverandering in landelijk en stedelijk gebied. Peter van Dijk vertelt over de uitdagingen die hij ziet als waterschapbestuurder en blauwe-bessenteler. Gera van Os, lector duurzaam bodembeheer (Aeres Hogeschool), gaat verder in op agrarisch bodembeheer, CO2-opslag en klimaatverandering. De derde spreker is Arnold Wielinga, ervaren adviseur en projectleider klimaatadaptatie. Hij geeft een presentatie over de veranderingen in het stedelijk gebied op het vlak van opslag, retentie en wateroverschot door piekbuien.

>> Meer informatie en aanmelden

<< Ga naar het overzicht