Nieuws

Gezocht: hogeschooldocent Bodem en water
18 juli 2017

Heb jij relevante ervaring in de bodemkunde en /of hydrologie en wil je die kennis delen met onze studenten? Voor de opleiding Toegepaste biologie (TB) is Aeres Hogeschool op zoek […]

Word trainee bij Waterschap Vallei en Veluwe!
6 juli 2017

De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Daarom worden er geregeld traineeships aangeboden. Waterschap Vallei en Veluwe is op zoek naar twee trainees […]

Kennisconferentie licht lopende projecten door

In het kader van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 is er een kennisbudget van 10 miljoen euro beschikbaar. Medio 2016 zijn de eerste bijdragen toegekend aan acht projecten. Op […]

Studenten Bodem en ondergrond onderzoeken beleving van stuwen in de Maas
1 juni 2017

De stuwen in de Maas zorgen al bijna honderd jaar voor de bevaarbaarheid en regulering van de rivier. Rijkswaterstaat is beheerder van de stuwen en wil de rol van de bouwwerken in de […]

‘Biobased’ afstudeerders gezocht
26 mei 2017

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoB BBE) zoekt studenten die aan de slag willen met een levenscyclusanalyse van de pyrolyse van afvalplastic naar brandstof en monomeren.

Studenten werken aan bodemdalingtoolkit
12 april 2017

In het Kennisprogramma Bodemdaling, Klimaat en Water wordt onder meer gewerkt aan een toolkit met actuele kennis, instrumenten en ervaringen voor het omgaan met bodemdaling. Studenten van Hogeschool Utrecht, Aeres […]

Nieuwe website KOBO online
2 maart 2017

In integrale gebiedsprocessen spelen bodemprofessionals een steeds belangrijkere rol. Om aan de toekomstige behoeften van het werkveld te voldoen, is er in het onderwijs meer aandacht voor bodem en ondergrond nodig […]

Internetconsultatie BRO gestart
1 maart 2017

Maandag 27 februari 2017 is het Besluit basisregistratie ondergrond gepubliceerd. Dit besluit is de eerste tranche van de benodigde regelgeving waarmee uitvoering wordt gegeven aan de Wet basisregistratie ondergrond. Met de internetconsultatie […]

WKO-tool aangevuld met basiskarakteristieken
18 februari 2017

De website wkotool.nl publiceert per 15 februari 2017 ook basiskarakteristieken van actieve open en gesloten bodemenergiesystemen, zoals het aantal bronnen of het debiet (de waterverplaatsing). Deze eigenschappen zijn belangrijk bij […]

Ambassadeurs als makelaars en schakelaars
20 januari 2017

In 2016 is de zichtbaarheid en het netwerk van KOBO versterkt. In 2017 wil KOBO deze versterking doorzetten. Daarom zijn er ambassadeurs aangesteld. De ambassadeurs trekken samen op met de (docenten van) […]

1 2 3 4