Nieuws

Studenten werken aan bodemdalingtoolkit
12 april 2017

In het Kennisprogramma Bodemdaling, Klimaat en Water wordt onder meer gewerkt aan een toolkit met actuele kennis, instrumenten en ervaringen voor het omgaan met bodemdaling. Studenten van Hogeschool Utrecht, Aeres hogeschool en Saxion hogeschool gaan deze toolkit mede vormgeven.

Nieuwe website KOBO online
2 maart 2017

In integrale gebiedsprocessen spelen bodemprofessionals een steeds belangrijkere rol. Om aan de toekomstige behoeften van het werkveld te voldoen, is er in het onderwijs meer aandacht voor bodem en ondergrond nodig . KOBO wil het netwerk van bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen daarom verder versterken. Een nieuwe website is een van de hulpmiddelen.

Internetconsultatie BRO gestart
1 maart 2017

Maandag 27 februari 2017 is het Besluit basisregistratie ondergrond gepubliceerd. Dit besluit is de eerste tranche van de benodigde regelgeving waarmee uitvoering wordt gegeven aan de Wet basisregistratie ondergrond. Met de internetconsultatie worden belangstellenden geïnformeerd over het Besluit en krijgt iedereen de mogelijkheid hierop te reageren.

WKO-tool aangevuld met basiskarakteristieken
18 februari 2017

De website wkotool.nl publiceert per 15 februari 2017 ook basiskarakteristieken van actieve open en gesloten bodemenergiesystemen, zoals het aantal bronnen of het debiet (de waterverplaatsing). Deze eigenschappen zijn belangrijk bij het inschatten van de invloed van een bodemenergiesysteem op de omgeving.

Ambassadeurs als makelaars en schakelaars
20 januari 2017

In 2016 is de zichtbaarheid en het netwerk van KOBO versterkt. In 2017 wil KOBO deze versterking doorzetten. Daarom zijn er ambassadeurs aangesteld. De ambassadeurs trekken samen op met de (docenten van) hogescholen in hun regio en leggen de verbinding met het bedrijfsleven en overheden.

1 2 3 4
KOBO-rss-color

RSS

KOBO-twitter-color

Tweets

Woon je in #westfriesland. Vul deze enquete dan in. Dank! https://www.kobo-ho.nl/enquete-toekomst-landschap-west-friesland/

Waterstofleiding Gasunie van @DowBenelux in Terneuzen naar @Yara in Sluiskil in gebruik genomen. https://www.gasuniewaterstofservices.nl/nieuws/waterstofleiding-gasunie-van-dow-naar-yara-in-gebruik-genomen

De eerste trainingen van de IPM-special zijn van start! Deze 14 trainees vanuit de Zuid Westelijke waterschappen gaan zich het komende halfjaar verdiepen in Integraal #Projectmanagement, hun ervaringen delen en kijken hoe ze hier binnen hun organisatie nog meer uit kunnen halen.

Load More...