Netwerkbijeenkomst 17 april 2019

KOBO stimuleert de positie van bodem en ondergrond in het hoger onderwijs. Om meer inzicht te krijgen in de behoeften van docenten en opleidingscoördinatoren, wordt er op woensdag 17 april 2019 een netwerkbijeenkomst georganiseerd.

KOBO richt zich op het duurzaam verbinden van hoger onderwijs met de praktijk, het promoten van het werkveld bodem en ondergrond in het hoger onderwijs en het verbinden van studenten en organisaties rondom praktijkopdrachten, stages en afstudeeropdrachten. Deze functies worden steeds belangrijker door het toenemend belang van een aantal maatschappelijke opgaven waarin bodem en ondergrond een rol spelen, zoals de energietransitie, gezondheid, verstedelijking en de klimaatopgave. Daarom wil KOBO de samenwerking met hogescholen een nieuwe impuls geven door op woensdag 17 april 2019 het gesprek aan te gaan.

De netwerkbijeenkomst start met een toelichting op maatschappelijke opgaven die impact hebben op bodem en ondergrond, de betekenis van de Omgevingswet, duurzaam bodemgebruik en gezond leven. Ook lopende onderzoekstrajecten in deze werkgebieden, geregisseerd vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond, komen aan de orde.

Vervolgens is KOBO benieuwd naar de aansluitende wensen en behoeften van docenten en opleidingscoördinatoren: wat is voor u, voor uw rol en hogeschool belangrijk, waar loopt u tegenaan en hoe zou KOBO daarbij kunnen helpen?

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, stuur dan een e-mail aan Frieda Volkerink: f.j.volkerink@saxion.nl

<< Ga naar het overzicht