Student of docent

De Nederlandse bodem en ondergrond worden steeds intensiever gebruikt. Voor een zorgvuldige en duurzame omgang met de bodem is het onder meer van belang de activiteiten onder en boven de grond zó op elkaar af te stemmen dat de eigenschappen van de bodem zo goed mogelijk worden gebruikt. Dit vraagt om een toename van studenten die als afgestudeerde bodemprofessionals met hoogwaardige kennis en vaardigheden in integrale gebiedsprocessen een rol kunnen spelen.