Ben jij de stagiair voor het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling?

In het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) wordt samengewerkt aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van landelijke en stedelijke gebieden waar bodemdaling speelt. Als student kun je daarbij helpen!

Gezien het veranderende klimaat en de bijbehorende waterproblematiek zijn er in gebieden met bodemdaling grote en urgente uitdagingen op het gebied van landgebruik, economische vitaliteit, klimaatbestendigheid, landbouw en gezondheid. Om tot een doelmatige aanpak te komen, is het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) gestart. Vanuit dit programma wordt kennis ontwikkeld en doorgegeven.

Voor het NKB wordt op korte termijn een student gezocht die – in de vorm van een stage – meewerkt aan het inventariseren van projecten. In het NKB zijn inmiddels circa 100 projecten beschreven die plaatsvinden vanwege bodemdaling. Met name voor het stedelijk gebied dient dit overzicht nog completer te worden.

Van de stagiair wordt bovendien gevraagd om op basis van de inventarisatie een kennisanalyse te maken van wat wel en niet bekend is in de projecten in het stedelijk gebied. Deze analyse kan langs de lijnen van de zes M’s (meten, monitoren, etc.) van Gilles Erkens worden gedaan.

Het NKB biedt een werkplek, maar je kunt ook vanuit een eigen standplaats werken. Voor overleggen met de projectleiders moet wel rekening gehouden worden met veel reistijd.

Heb je interesse? Voor meer informatie en sollicitatie kun je terecht bij Robert van Cleef: r.vancleef@kennisprogrammabodemdaling.nl

<< Ga naar het overzicht