Nieuwe website KOBO online

In integrale gebiedsprocessen spelen bodemprofessionals een steeds belangrijkere rol. Om aan de toekomstige behoeften van het werkveld te voldoen, is er in het onderwijs meer aandacht voor bodem en ondergrond nodig . KOBO wil het netwerk van bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen daarom verder versterken. Een nieuwe website is een van de hulpmiddelen. Continue reading “Nieuwe website KOBO online”

Internetconsultatie BRO gestart

Maandag 27 februari 2017 is het Besluit basisregistratie ondergrond gepubliceerd. Dit besluit is de eerste tranche van de benodigde regelgeving waarmee uitvoering wordt gegeven aan de Wet basisregistratie ondergrond. Met de internetconsultatie worden belangstellenden geïnformeerd over het Besluit en krijgt iedereen de mogelijkheid hierop te reageren. Continue reading “Internetconsultatie BRO gestart”