De Bodemexpert van de toekomst met KOBO-HO | 26 januari 2023 bij Bouwcampus

Donderdag 26 januari geeft Geert Rovers, trekker van KOBO-HO, zijn visie op de bodemexpert van de toekomst in de online meeting van de Transitiemotor Stedelijke Ondergrond.

Maar wat is dat eigenlijk, de ideale Bodemexpert van de Toekomst? En aan welke vragen zouden zij nu al kunnen werken?

Themamiddag KOBO 'Bodem sturend, kennis over bodem' | dinsdag 7 februari 2023

Op 7 februari 2023 organiseert KOBO de themamiddag ‘Bodem sturend, kennis over bodem’. Als bodemprofessional bent u van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst in Deventer.

Meld u nu vast aan!

Start Landelijk Lab Ondergrondse Infra

24 oktober 2022

Het Lab ondergrondse infra is van start gegaan! KOBO-HO, de Bouwcampus en het GPKL ondertekenden de start van dit lab in de Lochal in Tilburg.

Onder KOBO-HO zijn al studielabs op lokaal en regionaal niveau. Met de start van het Landelijk Lab Ondergrondse Infra is er een paraplu om over ondergrondse infra alle studies en stages te bundelen.

Het Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO) verbindt bedrijfsleven, (de)centrale overheden en onderwijs- en kennisinstellingen.

Het werkveld van bodem en ondergrond verandert continu. Maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling, energietransitie, gezondheid, verstedelijking, mobiliteit en digitalisering spelen een belangrijke rol. Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming. De moderne manier van beheer, behoud en ontwikkeling van de Nederlandse bodem en ondergrond vraagt om een toename van studenten die als afgestudeerde bodemprofessionals met hoogwaardige kennis en vaardigheden in integrale gebiedsprocessen een rol kunnen spelen.

KOBO is een platform dat als een spin in het web bijdraagt aan de noodzakelijke, onderlinge verbindingen tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de verschillende overheden. KOBO initieert onder meer (regionale) projecten die als praktijk-, stage- en afstudeeropdrachten kunnen worden uitgevoerd, zorgt voor uitwisseling van studenten en organiseert gastcolleges.
>> Lees meer

network

Ambassadeurs

Bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen worden aan elkaar gekoppeld via de ambassadeurs van KOBO. Zij inventariseren vragen en aanbod, pakken maatschappelijke vraagstukken op en vormen deze om tot gezamenlijke projecten vanuit het onderwijs, gericht op (semi-)overheid en bedrijfsleven.
>> Maak kennis met de ambassadeurs

Student of docent

Op zoek naar een praktijk-, stage of afstudeeropdracht? De ambassadeurs van KOBO beschikken over een groot netwerk aan bodemprofessionals en kunnen u in contact brengen met potentiële opdrachtgevers.
>> Lees meer

Werkveld

KOBO wil binnen het onderwijs de aandacht voor vakmanschap in de ondergrond versterken. Wat houdt dat vakmanschap in? Hoe ziet het werkveld eruit? Welke vaardigheden en kennis worden er gevraagd?
>> Lees meer

Ik heb de indruk dat de laatste jaren aandacht voor de #bodem enorm is toegenomen. Je kan geen vakblad open slaan of het gaat er met een of ander (verdiepings-)verhaal wel over.
@GroeiBalansTenO
@ReneJochems

🎶“De grond onder je voeten, is de grond van ons bestaan.”

Mijn nieuwste song gaat over verbondenheid met jezelf en de natuur 🌱 💚

Vanaf nu te beluisteren op Spotify: https://open.spotify.com/track/4fXNq2XoQRpj9nUqiejhQ0?si=BgmEZMc3S0insUSBdCJQkg

#natuur #muziek #bodem

Het bestaat al ruim 650 jaar, maar toch is het historische gebied #Bodem van #Elde voor veel mensen onbekend. Met een nieuwe boekuitgave wil Natuurwerkgroep #Liempde dit veranderen.

📖 Het boek is tot stand gekomen met steun van BMF Activiteitenfonds.

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/natuurwerkgroep-liempde-presenteert-boek-de-gemeijnt-bodem-van-elde-met-steun-van-bmf-activiteitenfonds/

2500 boeren komen met plan om landbouwcrisis op te lossen. ‘Minder stikstof en zonder kunstmest’ https://www.trouw.nl/ts-bf8bec53 via @trouw #groenboeren is goed voor de #bodem #water en de #lucht

Load More