Leerzame bijeenkomst KOBO-netwerk

Met het thema nieuwe technieken – in de bodemwereld en onderwijs – kwam op 17 mei jl. het KOBO-netwerk weer bijeen, ditmaal op de Hogeschool Utrecht. Op de bijeenkomst bleek dat het vaak niet gaat om nieuwe technieken sec; juist de toepassing van die technieken in nieuwe situaties of in combinatie met andere technieken blijkt een sleutel voor succes!

We hebben te maken met ‘sensorisering’ van onze wereld, waardoor er steeds meer data komt. Wanneer daar de juiste kennis bij wordt ingezet, groeit het inzicht en ontstaan betere mogelijkheden tot sturing, beheer en early warning. De vertaling van nieuwe technieken naar nieuwe kwaliteitsprotocollen is nog wel een zoektocht.

Ook in het onderwijs is vernieuwing nodig omdat beroepen en rollen steeds sneller veranderen. Dat betekent dat van vaste leerprogramma’s en onderwijsdoelen een ontwikkeling naar onderwijsresultaat plaatsvindt. Dit betekent het loslaten van vaste structuren en het door studenten laten bepalen van hun eigen weg. Daarbij geven nieuwe bodemtechnieken ook nieuwe vragen. Leren we de studenten nieuwe software en technieken, die snel ook weer verouderen? Leren we ze de basis van verschillende technische instrumenten? Of richten we ons op de onderliggende essenties daarvan, en op de vaardigheden om deze essenties op verschillende nieuwe softwarepakketten toe te passen en de resultaten te kunnen interpreteren?

Het was weer een mooie en leerzame bijeenkomst, met dank aan:

  • Ronald Koomans, Medusa
  • Marcel Lankreijer, Eijkelkamp
  • Geert Horlings, HLB
  • Roeland Emaus, Saxion
  • Ron Heusdens, Hogeschool Utrecht
<< Ga naar het overzicht