Tussenrapport: versnelde aantasting door biodiesel

Uit inspecties is gebleken dat bio-componenten in diesel mogelijk leiden tot versnelde aantasting van ongecoate opslagtanks. Een tussentijds rapport van SIKB bevestigt deze hypothese.

Sinds 2007 worden aan benzine en diesel bio-componenten toegevoegd in het kader van het energie- en klimaatbeleid.  Als bijproduct van deze componenten kunnen biologische omzettingsproducten in diesel ontstaan die vermoedelijk sterk corrosief zijn. Dat is met name een  probleem voor stalen dieseltanks die van binnen niet van een coating zijn voorzien. Deze tanks kunnen in hoog tempo worden aangetast door de biologische omzettingsproducten.  SIKB is een onderzoek gestart naar de vermoedelijk versnelde aantasting. Op 15 februari 2018 is het tussenrapport gepresenteerd.
>> Lees meer op de website van SIKB

<< Ga naar het overzicht