Studenten ronden onderzoeken minor Bodem en ondergrond af

Met een afsluitende kennisbijeenkomst en het opleveren van hun eindrapporten hebben vier studentengroepen eind januari 2018 hun opdrachten in het kader van de KOBO-minor Bodem en ondergrond afgesloten. In hun opdrachten hebben studenten gekeken naar gebiedsgericht grondwaterbeheer, afbouw van verontreinigde locaties, herontwikkeling van brownfields en burgerparticipatie bij ondergrondissues. De opdrachten zijn weer een mooie stap in het versterken van de positie van bodem en ondergrond in het hoger beroepsonderwijs en dragen bij aan de inzichten van de verschillende opdrachtgevers.

In de minor Bodem en ondergrond op Saxion hogeschool specialiseren derde- en vierdejaarsstudenten van verschillende hogescholen zich in de rol van bodem en ondergrond bij integrale gebiedsontwikkelingen en stedelijke vraagstukken. De studenten voeren in multidisciplinaire teams opdrachten uit voor opdrachtgevers uit het werkveld. De minor is ontwikkeld in KOBO-verband. Studenten komen van diverse hogescholen en opleidingen, zoals planologie, civiele techniek, archeologie en waterbeheer, maar ook studenten van bijvoorbeeld social design en tuin- en landschapsontwerp hebben in de opdrachten geparticipeerd.

Voor de gemeente Emmen heeft een groep studenten zich gebogen over de kansen van gebiedsgericht grondwaterbeheer voor energietransitie en klimaat. Een andere groep heeft gekeken op welke wijze burgers in de Twente-regio meer betrokken kunnen raken bij issues als zoutwinning en geothermie. Een derde groep boog zich over de wijze waarop brownfields tot herontwikkeling kunnen komen, een vierde groep richtte zich op de afbouw van nazorg op verontreinigde gebieden (zogeheten IBC-locaties). Beide laatste opdrachten volgden uit kennisvragen van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. Alle opdrachtgevers kijken tevreden terug op de resultaten van de studenten.

>> Download rapport ‘Emmen van Morgen: Denkrichtingen voor gebiedsgericht grondwaterbeheer’ (pdf, 3.1 MB)
>> Download rapport ‘Inzicht-inspiratierapport: Onderzoek naar het delen van informatie over de diepe ondergrond’ (pdf, 3 MB)
>> Download rapport ‘Inspiratieboek: IBC-locaties, problemen binnen de herontwikkeling’ (pdf, 57 MB)

Vanaf september 2018 start de nieuwe minor Bodem en ondergrond op Saxion. Studenten die geïnteresseerd zijn, kunnen terecht bij Pim Alders (p.a.alders@saxion.nl). Zou u graag een opdracht door een studentengroep willen laten uitvoeren, dan kunt u ook bij Pim terecht.

<< Ga naar het overzicht