Nieuws

Bouwcampus: De Bodemexpert van de toekomst met KOBO-HO | 26 januari 2023
17 januari 2023

Donderdag 26 januari geeft Geert Rovers, trekker van KOBO-HO, zijn visie op de bodemexpert van de toekomst in de online meeting van de Transitiemotor Stedelijke Ondergrond. In oktober sloten De […]

Themamiddag KOBO | Bodem sturend, kennis over bodem | 7 februari 2023
28 november 2022

Bodem wordt steeds hipper. In het Coalitieakkoord staat dat ‘water en bodem sturend moeten zijn voor onze ruimtelijke ontwikkeling’. De EU-Bodemrichtlijn zet een gezonde bodem centraal en vraagt ons dit […]

Opening Onderzoekstuin Leer- en Kenniscentrum Bodem
31 oktober 2022

Op 27 september was de opening van de onderzoekstuin bij het Biosintrum. De onderzoekstuin is een ‘outdoor’ laboratorium waar studenten en onderzoekers allerlei onderzoek en experimenten doen, gericht op een […]

Start Landelijk Lab Ondergrondse Infra
24 oktober 2022

Het Lab ondergrondse infra is van start gegaan! KOBO-HO, de Bouwcampus en het GPKL ondertekenden de start van dit lab in de Lochal in Tilburg.

Partners Bodembreed Academie verlengen samenwerking
6 oktober 2022

De partners achter het online leerplatform van de Bodembreed Academie hebben vorige week de samenwerking op symbolische wijze verlengd.

Bodembreed Academie bestaat één jaar en groeit maar door
6 september 2022

Op 1 september 2021 ging de Bodembreed Academie ‘online’. Het initiatief van Bodembeheer Nederland om samen met SIKB en KOBO een multimediaal leerplatform te ontwikkelen is in een jaar uitgegroeid […]

Gemeente Amsterdam nu eigen OndergrondLAB
24 juni 2022

De gemeente Amsterdam en KOBO werken samen in een nieuw OndergrondLAB. Het OndergrondLAB verbindt werkveld en studenten om zo te zorgen voor de cruciale aanwas van nieuwe professionals voor de […]

Nieuw online leerplatform Bodembreed Academie van start
20 september 2021

De vernieuwde Bodembreed Academie is op 1 september 2021 van start gegaan. Een nieuw digitaal platform met kennis en kunde over bodem en ondergrond voor (aankomende) bodemprofessionals. De inhoud zal […]

OndergrondLAB zorgt voor ‘T-shaped professionals’
7 juli 2021

Nanda Sweres en Martine Coevert zijn beiden werkzaam aan diverse ondergrondvraagstukken bij de gemeente Rotterdam. Via het OndergrondLAB bieden zij studenten een opdracht aan vanuit actuele vraagstukken vanuit de gemeente.

KOBO blijft actief!
24 maart 2021

Door het aflopen van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond en het uitblijven van nieuwe bestuurlijke afspraken is de financiering van KOBO deels weggevallen. Dit jaar gebruikt KOBO dan ook om […]

1 2 3 5