Nieuws

Bodembreed Academie bestaat één jaar en groeit maar door
6 september 2022

Op 1 september 2021 ging de Bodembreed Academie ‘online’. Het initiatief van Bodembeheer Nederland om samen met SIKB en KOBO een multimediaal leerplatform te ontwikkelen is in een jaar uitgegroeid tot een veelgebruikte academie met een steeds breder wordend aanbod aan bodem en ondergrond gelieerde online leermiddelen.

Gemeente Amsterdam nu eigen OndergrondLAB
24 juni 2022

De gemeente Amsterdam en KOBO werken samen in een nieuw OndergrondLAB. Het OndergrondLAB verbindt werkveld en studenten om zo te zorgen voor de cruciale aanwas van nieuwe professionals voor de wereld van bodem en ondergrond. En daarmee voor het omgaan met klimaatadaptatie, energietransitie en verstedelijking.

Nieuw online leerplatform Bodembreed Academie van start
20 september 2021

De vernieuwde Bodembreed Academie is op 1 september 2021 van start gegaan. Een nieuw digitaal platform met kennis en kunde over bodem en ondergrond voor (aankomende) bodemprofessionals. De inhoud zal in de komende jaren worden uitgebreid.

OndergrondLAB zorgt voor ‘T-shaped professionals’
7 juli 2021

Nanda Sweres en Martine Coevert zijn beiden werkzaam aan diverse ondergrondvraagstukken bij de gemeente Rotterdam. Via het OndergrondLAB bieden zij studenten een opdracht aan vanuit actuele vraagstukken vanuit de gemeente.

KOBO blijft actief!
24 maart 2021

Door het aflopen van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond en het uitblijven van nieuwe bestuurlijke afspraken is de financiering van KOBO deels weggevallen. Dit jaar gebruikt KOBO dan ook om nieuwe structurele positie en financiering voor de activiteiten te verkrijgen.

Stagiair gezocht voor Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling
14 mei 2020

In oktober 2016 is het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) van start gegaan met projecten en initiatieven rondom klimaat, water en bodemdaling. Het NKB-team is op zoek naar een student om bij te dragen aan kennisontsluiting en beleidsanalyse.

Ondergrondse zoutwinning relevant voor maatschappelijke opgaven
16 maart 2020

Donderdag 5 maart jl. vertelde Marinus den Hartogh (Nouryon) op Saxion over het verband tussen zoutwinning en maatschappelijke opgaven. De presentatie liet eens te meer zien welke belangrijke rol het gebruik van de ondergrond kan spelen.

Gemeente Rotterdam en KOBO geven studenten nieuwe impuls
25 februari 2020

De gemeente Rotterdam en het Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO) gaan samenwerken. Zij geven hbo-studenten via een gezamenlijk OndergrondLAB nadrukkelijk een rol bij het werken aan praktijkopgaven waarbij bodem en ondergrond een rol spelen, zoals de energietransitie, verdichting en klimaatverandering.

Minor Bodem en ondergrond levert mooi onderzoek op
27 mei 2019

Met een afsluitende kennisbijeenkomst en het opleveren van hun eindrapporten hebben drie studentengroepen dit voorjaar hun KOBO-minor Bodem en ondergrond afgesloten. In hun opdrachten hebben studenten gekeken naar de energietransitie en ondergronds infrastructuur in Haaksbergen, de ontwikkeling van het West-Friese landschap en de kansen van het ondergronds brengen van het spoor in centrum van Eindhoven. De opdrachten […]

Ben jij de stagiair voor het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling?
22 maart 2019

In het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) wordt samengewerkt aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van landelijke en stedelijke gebieden waar bodemdaling speelt. Als student kun je daarbij helpen!

1 2 3 4