KOBO blijft actief!

Door het aflopen van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond en het uitblijven van nieuwe bestuurlijke afspraken is de financiering van KOBO deels weggevallen. Dit jaar gebruikt KOBO dan ook om nieuwe structurele positie en financiering voor de activiteiten te verkrijgen.

Voor de continuering wordt aangehaakt bij de ontwikkeling zijnde Kennisinfrastructuur Bodem en Ondergrond. Ter overbrugging neemt Rijkswaterstaat/Bodem+ een deel van de financiering van het KOBO in 2022 voor haar rekening.

<< Ga naar het overzicht