Ondergrondse zoutwinning relevant voor maatschappelijke opgaven

Donderdag 5 maart jl. vertelde Marinus den Hartogh (Nouryon) op Saxion over het verband tussen zoutwinning en maatschappelijke opgaven. De presentatie liet eens te meer zien welke belangrijke rol het gebruik van de ondergrond kan spelen.

De zoutwinning heeft van begin af aan een sterke verbinding met maatschappelijke opgaven. Het was de zoektocht naar drinkwater die eind 19e eeuw leidde tot de vondst van zout in Twente. Aansluitend speelde de zoutwinning in op nieuwe maatschappelijke opgaven zoals zoutschaarste door oorlog, economische crises, en het verbeteren van veiligheid en minimaliseren van milieu-impact. De zoutwinning heeft een belangrijke invloed gehad op zowel de economische als ruimtelijke ontwikkeling van Twente.

Momenteel kijkt Nouryon onder meer naar de koppeling van zoutwinning met de energietransitie. Niet alleen omdat de strategische opslag van diesel in zoutcavernes in Enschede plaatsvindt, maar ook omdat in de toekomst energieopslag in de vorm van perslucht of waterstof in ondergrondse zoutcavernes kan plaatsvinden. Energieopslag die cruciaal kan zijn voor de energietransitie.

Marinus sprak op uitnodiging van het lectoraat Bodem en Ondergrond op een bijeenkomst voor studenten, docenten en onderzoekers van de School of Business, Building & Technology van Saxion. De presentatie draagt bij aan de bewustwording over het belang van de rol die ondergrond kan spelen bij maatschappelijke opgaven. Een belang waar zowel Nouryon als Saxion zich hard voor maken.

Marinus den Hartogh bij de Technology Lunch op Saxion, 5 maart 2020.

<< Ga naar het overzicht