Gemeente Amsterdam nu eigen OndergrondLAB

De gemeente Amsterdam en KOBO werken samen in een nieuw OndergrondLAB. Het OndergrondLAB verbindt werkveld en studenten om zo te zorgen voor de cruciale aanwas van nieuwe professionals voor de wereld van bodem en ondergrond. En daarmee voor het omgaan met klimaatadaptatie, energietransitie en verstedelijking.

Marten Klein van de gemeente Amsterdam: ”Continuïteit, kwaliteit en enthousiasme voor bodem en ondergrond vinden we erg belangrijk. Bodem en ondergrond spelen een onmiskenbare, maar nog onvoldoende onderkende rol binnen grote transities en opgaven. Daar moeten we goed op voorbereid zijn, ook met kennis, expertise en ervaring. Dat doen we onder andere door de praktijk te koppelen aan het onderwijs. Zo dragen we bij aan het ontwikkelen van vakkennis rond deze thema’s en laten we studenten ervaren hoe divers en leerzaam het werken in de Amsterdamse bodem en ondergrond is. We hopen dat studenten hierdoor ook ná hun studie in deze vakgebieden gaan werken. Het OndergrondLAB draagt hier zéker aan bij!”

Gemeente Amsterdam legt binnen het OndergrondLAB zoveel mogelijk de verbinding tussen verschillende afdelingen en opgaven. Martine Coevert, coördinator van het OndergrondLAB Amsterdam: “Daardoor is het OndergrondLAB niet alleen voor studenten maar ook voor collega’s erg leerzaam, waardevol en leuk.”

Voor de samenwerking ondertekenden Marten Klein (links), directeur van het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam, en Geert Roovers (rechts), lector Bodem & Ondergrond bij Hogeschool Saxion en trekker van KOBO, op 16 juni 2022 een intentieovereenkomst. Martine Coevert (midden) coördineert het OndergrondLAB Amsterdam. (Foto: KOBO/gemeente Amsterdam)

<< Ga naar het overzicht