Nieuwe website KOBO online

In integrale gebiedsprocessen spelen bodemprofessionals een steeds belangrijkere rol. Om aan de toekomstige behoeften van het werkveld te voldoen, is er in het onderwijs meer aandacht voor bodem en ondergrond nodig . KOBO wil het netwerk van bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen daarom verder versterken. Een nieuwe website is een van de hulpmiddelen.

Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO) is een platform dat de positie van bodem en ondergrond in het onderwijs stimuleert. Hiertoe zijn in 2017 ambassadeurs aangesteld: ‘makelaars en schakelaars’ die mensen en organisaties met elkaar verbinden, opdrachten inventariseren en deze onder de aandacht van studenten en docenten brengen. Deze functie werd voorheen vervuld door de website. De website heeft daarom een nieuwe invulling gekregen, en een nieuw jasje.

Opgefrist en aangevuld

Veel informatie van de oude website is bewaard gebleven, zij het soms op een andere plek of in aangepaste vorm. De partners en de minor Bodem en ondergrond zijn nog steeds belangrijke onderdelen. De ambassadeurs zijn daaraan toegevoegd. Ook nieuw is de sectie Het werkveld. Hierin vindt u artikelen, websites, video’s en publicaties die laten zien wat ‘bodem en ondergrond’ eigenlijk inhoudt. Een volledig overzicht is praktisch onmogelijk, maar u krijgt – als docent, student of young professional – wel een beeld van de dagelijkse praktijk. De secties Nieuws en Agenda houden u op de hoogte van interessante ontwikkelingen en bijeenkomsten.

<< Ga naar het overzicht