Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Laatste afgelopen Evenementen

Shaping society

Saxion Deventer Handelskade 75, Deventer

Het evenement Shaping society staat in het teken van kennisdeling tussen studenten en professionals uit het werkveld. U wordt meegenomen in de diverse projecten die studenten in een multidisciplinair team hebben afgerond tijdens hun minoren Stad van morgen en Bodem en ondergrond. De projecten gaan bijvoorbeeld over het behoud van het Friese cultuurlandschap, de 'van […]

KOBO-netwerkbijeenkomst ‘Nieuwe technieken’

Hogeschool Utrecht Padualaan 99, Utrecht

De nieuwste technieken om de opbouw, gesteldheid of kwaliteit van de bodem in beeld te brengen én nieuwe onderwijstechnieken in het hbo. Een interactief programma met voldoende ruimte voor werkveld en onderwijs om elkaar te inspireren!

HAS-cursus Leefomgeving, thema bodem

Het beleidsterrein leefomgeving wordt steeds complexer. Ruimte is schaars en bij de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke activiteiten is het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de kenmerken van een gebied. Daarvoor is kennis over de leefomgeving en meer in het bijzonder kennis over de deelgebieden bodem, water, landschap en ecologie nodig. In […]

€750,00