Internetconsultatie BRO gestart

Maandag 27 februari 2017 is het Besluit basisregistratie ondergrond gepubliceerd. Dit besluit is de eerste tranche van de benodigde regelgeving waarmee uitvoering wordt gegeven aan de Wet basisregistratie ondergrond. Met de internetconsultatie worden belangstellenden geïnformeerd over het Besluit en krijgt iedereen de mogelijkheid hierop te reageren.

De Wet basisregistratie ondergrond is op 30 september 2015 door de Koning bekrachtigd en voorziet in de oprichting van de basisregistratie ondergrond. De wet kan in werking treden als de regelgeving, waarin uitvoering wordt gegeven aan de wet, gereed is. In het Besluit basisregistratie ondergrond worden onder meer de brondocumenten benoemd die door bronhouders geleverd dienen te worden. Ook worden bepalingen vastgesteld die betrekking hebben op de inrichting van de basisregistratie ondergrond. Het gaat dan bijvoorbeeld over de opname en verwerking van gegevens (inclusief verplichte aanvullende gegevens).

De basisregistratie ondergrond zal op termijn 28 registratieobjecten gaan omvatten. Deze worden gefaseerd (in tranches) geïmplementeerd door opneming in het Besluit basisregistratie ondergrond. Bij elke volgende tranche registratieobjecten zal het Besluit basisregistratie ondergrond aangepast worden en opnieuw ter consultatie worden voorgelegd. De eerste internetconsultatie loopt van 27 februari t/m 27 maart 2017. Zodra het totstandkomingsproces is afgerond zal de Wet met behulp van een Koninklijk Besluit in werking treden.

<< Ga naar het overzicht