WKO-tool aangevuld met basiskarakteristieken

De website wkotool.nl publiceert per 15 februari 2017 ook basiskarakteristieken van actieve open en gesloten bodemenergiesystemen, zoals het aantal bronnen of het debiet (de waterverplaatsing). Deze eigenschappen zijn belangrijk bij het inschatten van de invloed van een bodemenergiesysteem op de omgeving.

De WKO-tool is een product van Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies. Met het instrument kunnen installateurs bijvoorbeeld op eenvoudige wijze de haalbaarheid toetsen van bodemenergie op een bepaalde locatie in Nederland. Tot nu kon alleen de ligging van systemen worden bekeken. In de nieuwe versie worden met een klik ook enkele basiskarakteristieken getoond. Het gaat daarbij om onder andere het debiet, het aantal bronnen en de seasonal performance factor (SPF, het rendement).

>> Lees meer

<< Ga naar het overzicht