Themamiddag KOBO | Bodem sturend, kennis over bodem | 7 februari 2023

Bodem wordt steeds hipper. In het Coalitieakkoord staat dat ‘water en bodem sturend moeten zijn voor onze ruimtelijke ontwikkeling’. De EU-Bodemrichtlijn zet een gezonde bodem centraal en vraagt ons dit te implementeren. En kennisschakelpunten zijn in ontwikkeling om de benodigde kennis hiervoor te ontsluiten. Daarom organiseert KOBO op dinsdag 7 februari de themabijeenkomst ‘Bodem sturend, kennis over bodem’. Als bodemprofessional bent u van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst bij Hogeschool Saxion in Deventer – om deze thema’s samen te verdiepen. De bijeenkomst verbindt docenten, onderzoekers en werkveld.

Programma:

13.00 uur Inloop en ontvangst met koffie/thee
13.30 uur Opening door Suzan Veldhuis, directeur Business, Building & Technology Saxion
13.45 uur Hoe ziet de bodemprofessional van de toekomst eruit? Piet de Nijs, Strategisch Adviseur
Bodem & Ondergrond Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
14.05 uur Versteviging samenwerking onderwijs in regionale kennisnetwerken, Alzira Schaap,
Vereniging Nederlandse Gemeenten
14.25 uur Tijd voor vragen
14.35 uur Pauze
14.50 uur Corné Nijburg, directeur Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen
15.20 uur Pitches door bij KOBO en de ondergrond betrokken partijen: KIEN – Campus Gouda –
OndergrondLabs KOBO – Biosintrum  – Studio Ondergrond  
16.00 uur Discussie aan de hand van stellingen, rondom onderwijs/de bodemprofessional van de
toekomst
16:30 uur Afsluiting, met na afloop een hapje en een drankje

Opgeven is mogelijk via: https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_b19cEl4gtSNDm6i

<< Ga naar het overzicht