Bouwcampus: De Bodemexpert van de toekomst met KOBO-HO | 26 januari 2023

Donderdag 26 januari geeft Geert Rovers, trekker van KOBO-HO, zijn visie op de bodemexpert van de toekomst in de online meeting van de Transitiemotor Stedelijke Ondergrond.

In oktober sloten De Bouwcampus, het GPKL en KOBO-HO een samenwerkingsovereenkomst voor het lab Ondergrondse Infra, omdat we het belangrijk vinden bij te dragen aan goede bodemexperts – nu én later. Maar wat is dat eigenlijk, de ideale Bodemexpert van de Toekomst? En aan welke vragen zouden zij nu al kunnen werken?

Meld je aan en denk hierover mee! Voor meer informatie en aanmelden: https://lnkd.in/evdA_933

Continue reading “Bouwcampus: De Bodemexpert van de toekomst met KOBO-HO | 26 januari 2023”

Themamiddag KOBO | Bodem sturend, kennis over bodem | 7 februari 2023

Bodem wordt steeds hipper. In het Coalitieakkoord staat dat ‘water en bodem sturend moeten zijn voor onze ruimtelijke ontwikkeling’. De EU-Bodemrichtlijn zet een gezonde bodem centraal en vraagt ons dit te implementeren. En kennisschakelpunten zijn in ontwikkeling om de benodigde kennis hiervoor te ontsluiten. Daarom organiseert KOBO op dinsdag 7 februari de themabijeenkomst ‘Bodem sturend, kennis over bodem’. Als bodemprofessional bent u van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst bij Hogeschool Saxion in Deventer – om deze thema’s samen te verdiepen. De bijeenkomst verbindt docenten, onderzoekers en werkveld.

Continue reading “Themamiddag KOBO | Bodem sturend, kennis over bodem | 7 februari 2023”