Nieuwe website KOBO online

In integrale gebiedsprocessen spelen bodemprofessionals een steeds belangrijkere rol. Om aan de toekomstige behoeften van het werkveld te voldoen, is er in het onderwijs meer aandacht voor bodem en ondergrond nodig . KOBO wil het netwerk van bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen daarom verder versterken. Een nieuwe website is een van de hulpmiddelen. Continue reading “Nieuwe website KOBO online”