Word trainee bij Waterschap Vallei en Veluwe!

De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Daarom worden er geregeld traineeships aangeboden. Waterschap Vallei en Veluwe is op zoek naar twee trainees op het gebied van handhaving en vergunningverlening.

Als trainee van Waterschap Vallei en Veluwe word je behandeld als een volwaardige medewerker en ervaar je hoe het is om voor een mooi, nieuw en ambitieus waterschap en zijn bestuur te werken. Je thuisbasis wordt de afdeling Vergunning en handhaving. Deze afdeling richt zich op zowel de externe als de interne advisering en toetsing van de juiste toepassing van watergerelateerde wet- en regelgeving. Binnen de afdeling zijn circa vijftig enthousiaste professionals werkzaam in twee teams.

De werkzaamheden binnen het team vergunningverlening zijn onder te verdelen in de volgende typen werk:

  • Adviseren van interne en externe partijen over de (on)mogelijkheden van activiteiten bij watergangen en dijken.
  • Adviseren van interne en externe partijen over de gevolgen van activiteiten op de waterkwaliteit en het grondwater.
  • Het toetsen van aanvragen voor dit soort activiteiten en het opstellen van vergunningen.

De werkzaamheden binnen het team toezicht en handhaving zijn onder te verdelen in de volgende typen werk:

  • Ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet in verschillende pilots.
  • Het behandelen van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit Milieu.
  • Het uitvoeren van milieucontroles voor water gerelateerde aspecten.
  • Het ondersteunen bij verdere procesoptimalisatie en het mede vormgeven van een integrale risicoanalyse.

Klinkt interessant? Bekijk dan de uitgebreide vacatures hieronder en reageer snel!
>> Trainee Vergunningverlening (pdf, 66 KB)
>> Trainee Handhaving (pdf, 66 KB)

<< Ga naar het overzicht