Studenten werken aan bodemdalingtoolkit

In het Kennisprogramma Bodemdaling, Klimaat en Water wordt onder meer gewerkt aan een toolkit met actuele kennis, instrumenten en ervaringen voor het omgaan met bodemdaling. Studenten van Hogeschool Utrecht, Aeres hogeschool en Saxion hogeschool gaan deze toolkit mede vormgeven.

Bodemdaling door veenoxidatie of door mindere draagkracht van ‘slappe’ veen- en kleigronden is een urgent probleem in grote delen van Nederland. De bodemdaling leidt daar tot wateroverlast, funderingsproblemen en hoge kosten voor onderhoud van de openbare ruimte. Ook de veeteelt en het karakteristieke veenweidelandschap staan door bodemdaling onder druk. Recent becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten voor het omgaan met bodemdaling kunnen oplopen tot € 22 miljard euro in 2050. Gemeenten, waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen werken dan ook aan oplossingen. Onder meer via het Kennisprogramma Bodemdaling, Klimaat en Water van het Platform Slappe Bodem, provincie Zuid-Holland en STOWA.

Onderdeel van de zoektocht naar oplossingen is het ontwikkelen van een bodemdalingstoolkit. Deze toolkit moet iedereen die aan de slag wil met bodemdaling helpen om actuele kennis, instrumenten en ervaringen te vinden voor zijn of haar probleem. Om deze toolkit mede vorm te geven, hebben Hogeschool Utrecht, Aeres hogeschool en Saxion hogeschool de handen ineen geslagen. Onder regie van STOWA en provincie Zuid-Holland werken studenten van deze hogescholen onderdelen van de toolkit uit, en verzamelen ze inzichten om de toolkit te vullen. De gemeente Woerden, Antea Group en Sweco begeleiden hen daarbij.

De ontwikkeling van de bodemdalingstoolkit is een mooi voorbeeld van de manier waarop samenwerking tussen hogescholen, overheden en bedrijven rondom een urgent maatschappelijk probleem kan leiden tot nieuwe kennis en inzichten. En waarbij deze kennis en inzichten direct ook een plek krijgen bij onze professionals van de toekomst: de studenten. De eerste fase van de ontwikkeling van de bodemdalingtoolkit wordt voor de zomer afgerond.

<< Ga naar het overzicht