Kennisconferentie licht lopende projecten door

In het kader van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 is er een kennisbudget van 10 miljoen euro beschikbaar. Medio 2016 zijn de eerste bijdragen toegekend aan acht projecten. Op 29 mei 2017 zijn die projecten in een kennisconferentie grondig doorgelicht.

“Niet alleen ontwikkelen de verschillende uitvoerende partijen op dit moment nieuwe kennis, nog belangrijker is dat zij ook bewust bezig zijn met de doorwerking van die kennis”, zegt Arthur de Groof van SIKB. “De projecten variëren van ‘serious simulations’ van de klimaatadaptieve stad, via duurzame energie en sanering tot informatie bij overheid en netbeheerders. Met SIKB ben ik betrokken bij het project dat richtlijnen voor het toepassen van sleufloze technieken ontwikkelt.

Tijdens de kennisconferentie bespraken we plenair met elkaar het belang van het afstemmen van nieuw ontwikkelde kennis op de uitvoeringspraktijk. Govert Geldof vertelde bijvoorbeeld dat het veel effectiever is als je kennis uitwisselt in onderlinge dialoog, in plaats van via eenrichtingsverkeer. Zo kan een ervaren persoon, heel klassiek, zijn kennis overdragen op een jongere. Maar het levert veel meer op als hij daarbij kennis oppikt uit de frisse blik van de jongere. Met dit alles moeten we onze aandacht ook al gericht houden op de toekomstige constellatie onder de Omgevingswet.

De stand van zaken in de projecten hebben we in deelsessies aan elkaar gepresenteerd. De daarbij gestelde vragen boden bruikbare aanknopingspunten om in de projecten mee te nemen. In het project ‘In de ondergrond blijven’ ontwikkelen we bijvoorbeeld een kennisdocument over sleufloze technieken voor overheden. Henk van Zoelen vindt dit een vrij conventioneel product en hij opperde daarom een stageprogramma voor overheidsmensen (‘training on the job’).”

Kijk voor het verslag van de kennisconferentie op de website van Bodem+
>> Website Bodem+

<< Ga naar het overzicht