Over KOBO

Missie
Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO) wil binnen hogescholen en universiteiten de aandacht voor onderwijs en vakmanschap op het gebied van bodem en ondergrond versterken.

KOBO stimuleert de positie van bodem en ondergrond in het onderwijs. Dat gebeurt op verschillende manieren. Zo verbindt KOBO het hoger onderwijs met de praktijk: studenten worden met praktijkopdrachten, stages en afstudeeropdrachten verbonden aan bedrijven, kennisinstituten en overheden rondom het thema bodem en ondergrond. De kennis die hieruit voorkomt, deelt KOBO met het netwerk. Er wordt ook lesmateriaal over bodem en ondergrond ontwikkeld, geactualiseerd en beschikbaar gesteld. KOBO werkt daarnaast aan het promoten (profileren) van het werkveld en de minor in het hoger onderwijs.

Visie
De Nederlandse bodem en ondergrond wordt steeds intensiever gebruikt. Er worden delfstoffen en energie gewonnen en CO2 en andere afvalstoffen in opgeslagen. Nitraat, fosfaat, zware metalen en bestrijdingsmiddelen zorgen voor vervuiling, terwijl het grondwater als bron voor drinkwater dient en bijvoorbeeld voor hoogwaardige industriële producten. Ook stedelijke ruimtedruk vergroot het gebruik van de ondergrond. En ondertussen klinkt de bodem in; tegenover de stijging van de zeespiegel daalt de Nederlandse bodem gemiddeld met zo’n vijftien centimeter per eeuw. We staan voor de opgave de bodem en ondergrond veel beter en vooral duurzamer te benutten. Daarvoor is het onder meer van belang de activiteiten onder en boven de grond zó op elkaar af te stemmen dat de eigenschappen van de bodem zo goed mogelijk worden gebruikt. Deze actuele maatschappelijke vraagstukken van het beheer, behoud en ontwikkeling van de Nederlandse bodem en ondergrond vragen om een toename van studenten die als afgestudeerde bodemprofessionals met hoogwaardige kennis en vaardigheden in integrale gebiedsprocessen een rol kunnen spelen.

Doelstelling
KOBO is een platform dat bedrijfsleven, (de)centrale overheden en onderwijs- en kennisinstellingen aan elkaar verbindt, én als een spin in het web bijdraagt aan de noodzakelijke, onderlinge verbindingen tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de verschillende overheden. Het platform verzamelt actuele kennis, initieert (regionale) projecten die als praktijk-, stage- en afstudeeropdrachten kunnen worden uitgevoerd, zorgt voor uitwisseling van studenten en organiseert gastcolleges. KOBO stimuleert nieuw vakmanschap: zowel gedegen technische kennis als vaardigheden om verbindingen te leggen met andere vakgebieden. Het platform draagt op landelijk niveau bij aan een minor Bodem en ondergrond in het hbo. Met minorprojecten wil het netwerk ook inspiratie bieden aan het werkveld om verbrede blik op bodem en ondergrond mee te nemen in ruimtelijke projecten. De werkzaamheden van het platform zijn er tot slot op gericht om aan te sluiten op de doelstellingen inzake kennisontwikkeling en kennisdisseminatie van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020.

Organisatie
Het KOBO-netwerk wordt aangestuurd door het KOBO-ontwikkelteam. Dit team bestaat uit:

 • Geert Roovers (Saxion hogeschool, trekker)
 • Sverre Klaveren (Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond)
 • Nanda Sweres (gemeente Rotterdam)
 • Marjon Verhoeven (Avans Hogeschool)
 • Marien de Bakker (HAS Den Bosch)
 • Paul Oude Boerrigter (Sweco)
 • Rik Zeeuwen (Saxion hogeschool)
 • Annemiek van der Meijden (Hogeschool Utrecht)
 • Sannah Nagelkerken (Bodemtraineeship)
 • Gijsbert Schuur (Antea Group)
 • Arthur de Groof (SIKB)
 • Wilko van Zijverden (Saxion hogeschool)
 • Arvid de Rijck (Witteveen+Bos)
 • Joris Rooiman (gemeente Hengelo)

Het ontwikkelteam wordt ondersteund door Frieda Volkerink van Saxion hogeschool.

Contact met het ontwikkelteam? Mail naar info@kobo-ho.nl.

Partners
KOBO is verbonden met diverse organisaties op het gebied van bodem en ondergrond. Het netwerk vormt de basis voor het uitwisselen en ontwikkelen van van kennis, praktijkopdrachten en experts.

Antea Group

Barbara Evers
barbara.evers@anteagroup.com
0653967972
Website

Avans Hogeschool
Website

Deltares

Hilde Passier
hilde.passier@deltares.nl
0657565065
Website

Gemeente Hengelo
Website

Gemeente Rotterdam
Website

HAS Den Bosch

Sander van Delden
S.vanDelden@has.nl
0888903245
Website

Hogeschool Utrecht

Annemiek van der Meijden
annemiek.vandermeijden@hu.nl
0884818795
Website

Rijkswaterstaat Leefomgeving

Remco de Boer
remco.de.boer@rws.nl
088-6027287 / 06-46372864
Website

Saxion

Bauke de Vries
b.j.devries@saxion.nl
06-51102749
Website

Sveco

Paul Oude Boerrigter
paul.oudeboerrigter@sweco.nl
0620609559  
Website

VanHall Larenstein Leeuwarden

Gerrie Koopman
gerrie.koopman@wur.nl
0582846228
Website

Witteveen+Bos

Rob Dijcker
rob.dijcker@witteveenbos.com
0570697377
Website