OndergrondLAB

KOBO organiseert samen met werkveldpartijen zogeheten OndergrondLAB’s. Een OndergrondLAB verbindt hogescholen en studenten meerjarig aan concrete opgaven van een regio of partij. Zo wordt de ontwikkeling van nieuw bodemvakmanschap in het hoger onderwijs gekoppeld aan de praktijkopgaven van het werkveld. In het OndergrondLAB zijn er periodieke sessies waarin studenten, partijen en hogescholen resultaten delen, verbinden en doorontwikkelen.

Het OndergrondLAB concreet:

  • Elk halfjaar werken studenten van hogescholen vanuit vele disciplines in een meerjarig programma aan opgaven en vragen van een of meerdere partijen. De studenten kunnen daarbij – alleen of in groepen – stage lopen, afstuderen of aan een praktijkopdracht werken. Zij doen dit binnen de organisatie of in opdracht van de betrokken partijen.
  • Het meerjarig programma wordt door de partijen zelf opgesteld, KOBO ondersteunt daarbij.
  • KOBO vertaalt het programma naar de verschillende curricula van hogescholen en zorgt voor werkafspraken tussen de hogescholen en partijen over de beschikbaarheid van studenten en studentengroepen.
  • KOBO organiseert samen met de partijen tweemaal per half jaar een werksessie waarin studenten en partijen de resultaten van hun onderzoeken delen, verbinden en aanscherpen. Hieruit volgen ook de richtingen voor nieuwe studentenopdrachten voor het komende halfjaar.

De activiteiten van het OndergrondLAB worden ingevuld door de inzet van een trekker vanuit de betrokken partijen en een ambassadeur vanuit KOBO. Het eerste OndergrondLAB startte op initiatief van de gemeente Rotterdam op 12 februari 2020. Inmiddels zijn er OndergrondLAB’s in de regio's Oost, Zuid en Amsterdam. Wie volgt? Neem contact op met een van de ambassadeurs voor meer informatie.

Ondertekening intentieverklaring door Wil Kovacs van de gemeente Rotterdam (links) en Geert Roovers, lector Bodem en Ondergrond bij Saxion Hogeschool en trekker van het KOBO-netwerk.