Minoren en cursussen

Door diverse hogescholen en onderwijsinstellingen worden minoren, trainingen en cursussen over de bodem verzorgd. Een aantal voorbeelden staan hieronder.

Via HAS Kennistransfer is de online cursus Bodem te volgen. Er zijn vijf modules met filmpjes, artikelen en opdrachten over de fysische, chemische en biologische eigenschappen van bodem. Tussen medecursisten en docenten is veel interactie. De cursus (bachelorniveau) is bedoeld voor alle mensen die voor studie of werk meer inzicht willen krijgen in de bodem. Er is ook een basiscursus in het Engels en een Engelse vervolgcursus.

Ook organiseert HAS Hogeschool regelmatig de collegereeks What about soil?. Hierin delen experts en gebruikers hun kennis en ervaring op het gebied van bodem in de breedste zin van het woord.

Elk najaar start op Avans de minor Environmental Geography. Het is een virtuele minor: al het lesmateriaal, alle toetsen en alle interacties vinden online plaats. Studenten hebben echter wel de mogelijkheid om deel te nemen aan praktijkonderzoek in Nederland en Finland.
>> Lees meer (pdf, 480 KB)

Voor het project Soil quality werkt de hogeschool samen met Antea Group. Studenten vormen samen een fictief milieuadviesbureau en doorlopen een bodemonderzoekstraject van intake tot oplevering van een rapportage.
>> Lees meer (pdf, 250 KB)

Avans biedt ook de vakken Soil remediation en Soil science aan:
>> Toelichting Soil remediation (pdf, 300 KB)
>> Toelichting Soil science (pdf, 280 KB)

De minor Vitale bodem van Aeres Hogeschool laat studenten op een competentie- en praktijkgerichte manier kennismaken met duurzaam bodembeheer en de effecten daarvan op het landgebruik (landbouw, stedelijke ontwikkeling, natuurbeheer etc.).
>> Lees meer bij Kies op maat

Het Nationaal Bodemtraineeship is een initiatief van diverse partijen uit het werkveld bodem en ondergrond. Het wordt onder andere gesteund door het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant, het initiatief Bewust Bodemgebruik, JongSTRONG en Bodem+. Het Nationaal Bodemtraineeship is een voor de bodemsector ontwikkeld programma van twee jaar. De trainees werken in die periode vier dagen per week als junior-medewerker bij een organisatie in de bodemsector. De vijfde dag is een traineedag, bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling en projecten.
>> Lees meer