Grond

Vincent Grond
Water en ruimtelijke ordening, gidsmodellen, lagenbenadering
GrondRR
vincent@grondrr.nl
06 41 59 26 90

Vincent Grond is adviseur op het gebied van ruimtelijke inrichting, vanuit een ambachtelijke ontwerptraditie. Zijn specialisatie is de regievoering van complexe ruimtelijke processen, met als extra aandachtspunt de relatie van water en RO, bijvoorbeeld met gidsmodellen en de lagenbenadering. Vincent richt zich op:

  • Organiseren van een consistent ruimtelijk planproces
  • Plananalyse (o.a. schaalniveaus, visualisaties)
  • Klimaatveranderingen als inspiratie voor ruimtelijk ontwerp
  • Landschappelijk en stedenbouwkundig ontwerp
  • Nieuwe rollen voor stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten: van vormgever naar regisseur