Ramakers

Peter Ramakers
Senior adviseur uitvoering bodemsanering
Provincie Noord-Brabant
pramakers@brabant.nl
06 18 30 33 82

Peter Ramakers is specialist op het gebied van:

 • Bodemsaneringsonderzoek
 • Bodemsaneringstechnieken
 • Uitvoering van bodemsanering
 • Integratie van bodemsanering in infrastructurele en ruimtelijke planprocessen
 • Interactie tussen bodem en waterbeheer
 • Hebiedsgericht werken

Ervaring in het werkveld:

 • Coaching op persoonlijke effectiviteit
 • Co-trainerschap in projectmatig werken
 • Transitie van bureau bodem bij provincie Noord-Brabant
 • Trekker van complexe projecten

Ervaring met onderwijs:

 • Gastdocent voor SKB en SBO
 • Geven van voorlichting aan diverse groeperingen (bewoners, studenten, etc)
 • Gastdocent HAS kennistransfer Den Bosch