Dauvellier

Peter Dauvellier
Ruimtelijke planning en ontwerp
Dauvellier Planadvies
peterdauvellier@gmail.com

Ir. Peter Dauvellier studeerde bouwkunde aan de TU Delft en werkte bij het ministerie van VROM aan het Globaal Ecologisch Model (GEM), Randstadgroenstructuur, Groene Hartbeleid en Vierde Nota/Vinex. Hij stond aan de basis van de introductie en toepassing van het begrip ruimtelijke kwaliteit in het rijksbeleid.

Sinds 1994 is Peter zelfstandig adviseur op het gebied van ruimtelijke planning en ontwerp. Hij ontwikkelde de ‘Werkbank Ruimtelijke Kwaliteit’, een methodiek om ruimtelijke kwaliteit concreet en sturend te maken in het planproces, zie www.werkpartners.net. Peter is ook co-producent van website www.ruimtemettoekomst.nl een inspiratiebron voor duurzame gebiedsontwikkeling. Zijn specialiteit is visualisering en gebruik van beeldtaal.