Smits

Menno Smits
Directeur Milieu
Antea Group
menno.smits@anteagroup.com
036 530 85 40
  • 2010-heden Ingenieursbureau Oranjewoud (nu Antea Group). Functie: Directeur
  • 2000-2010 Ingenieursbureau Oranjewoud. Functie: Businessmanager Bodemadvies
  • 1999-2000 Ingenieursbureau Oranjewoud, afdeling Bodem, Water en Milieu. Functie: Senior projectleider en Afdelingshoofd Bodem
  • 1989-1998 Ingenieursbureau Oranjewoud, afdeling Bodem, Water en Milieu. Functie: Projectleider
  • 1982-1989 Dienst Openbare Werken Amsterdam (Ingenieursbureau van Amsterdam). Functie: Adviseur civieltechnische en bodemsaneringsprojecten
  • 1980-1982 Raadgevend Ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel. Functie: Adviseur grondmechanische projecten
  • 1978-1980 Volker Stevin Baggermaatschappij. Functie: Uitvoerder baggerwerk, bouwrijp maken, zandophogingen, dijkverzwaringen

Overig

  • Raad van Advies EBF, Rijksuniversiteit Groningen
  • Bestuurslid Economic Development Board Almere
  • Commissie Internationaal Ondernemen NL ingenieurs