Veul

Martin Veul
Bodemonderzoek, bodembescherming, bodemsanering
Witteveen+Bos
m.veul@witteveenbos.nl
0570 697 786  /  06 23 11 30 79

drs. Martin F.X.W. Veul is opgeleid als geoloog/geochemicus en beschikt over ruim 25 jaar ervaring op het gebied van bodem en ondergrond. Hij was onder meer werkzaam bij het Ministerie van VROM als regiocoördinator Zuid-Holland bij het opstarten van de bodemsaneringsoperatie (o.a. nasleep Lekkerkerk, Gouderak, Merwedepolder). Sinds 1986 is hij bij Witteveen+Bos werkzaam in verschillende functies binnen dit werkveld.

Na jarenlange technisch-inhoudelijke en beleidsmatige projecten te hebben gedaan, heeft Martin zich ontwikkeld tot een allround adviseur voor een breed scala aan opdrachtgevers (publiek, privaat en pps) en een grote variëteit in thema’s binnen het domein bodem en ondergrond. Aan de cultuurombuiging gericht op inbedding van het thema bodem in de ruimtelijke ontwikkeling van de ondergrond heeft hij in diverse projecten meegewerkt.

Vanuit zijn seniorrol is hij gewend om als adviseur op te treden in belangenkwesties waarbij bodem/ondergrond een rol speelt. Zijn uitdaging ligt erin om te zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking, hetgeen strookt met een bijscholing tot mediator. Deze focus blijkt onder meer uit zijn rol als initiator en begeleider van platforms bodembeheer van gemeenten, waterschappen en provincie in Gelderland en Brabant, en uit zijn functie als hoofdredacteur van diverse landelijke uitgaven (Journaal Bodem, Opmaat Bodem en ondergrond, Leidraad Bodembescherming). Daarnaast is hij actief in het landelijke netwerk op dit vakgebied (NEN, SIKB, VKB, NLingenieurs, VNO-NCW platform Bodem & Water etc.).

De rol van gastdocent voor bodemonderzoek, bodemsanering inclusief de verbreding naar ondergrond is hem op het lijf geschreven. Graag verzorgt hij gastcolleges op maat over de aanpak van bodemsanering toen en nu, hoe bodembeschermende voorzieningen, normering en kwaliteitsborging zich hebben ontwikkeld,  etc. Bekende gevallen van bodemsanering worden gebruikt ter illustratie (herinrichting gasfabrieken, ombouw stortplaatsen zoals Volgermeer of skihelling Zoetermeer).