Bakker

Laurent Bakker
Businessmanager Bodem en ondergrond
Tauw
laurent.bakker@tauw.nl
0570 699 622

Ir. L.M.M. (Laurent) Bakker is een business- en projectmanager met een brede ervaring. Hij heeft gestudeerd aan de Wageningen Universiteit met als specialisaties hydrologie, waterbeheer en bodemtechniek.

Laurent is al zo’n twintig jaar werkzaam in het bodem- en grondwatervakgebied. Hij heeft vele jaren een internationale afdeling geleid, bestaande uit vijfitg consultants en experts op gebied van projectmanagement, onderzoek en sanering van verontreinigde (industriële) locaties. Nu is hij verantwoordelijk voor de internationale businessontwikkeling bodem- en grondwater in de Tauw Groep. Hij werkt aan integrale saneringsprojecten, contractbeheer en onderhandelingen met (internationale) klanten en samenwerkingspartners. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het product- en innovatiemanagement bodem en ondergrond binnen Tauw. In deze hoedanigheid is hij initiatiefnemer en betrokken bij innovaties op het gebied van duurzame bodemsanering- en onderzoektechnieken, bodemkwaliteitszorg en duurzaam gebruik van de ondergrond.

Laurent heeft verschillende opleidingen gevolgd op het gebied van persoonlijke en managementvaardigheden, onderhandelen en conflictbeheersing/mediation. Hij is veelvuldig spreker op nationale en internationale congressen en heeft ook verschillende cursussen georganiseerd/gegeven en workshops begeleid. Daarnaast is hij zeer actief in NLingenieurs, is hij voorzitter van de Vereniging voor Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB), voorzitter van de NEN-commissie monstername en veldwerk, vicevoorzitter van het Network on Industrialy Contaminated Land in Europe (NICOLE) en bestuurslid van Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Per 1 januari 2013 is hij ook toetreden als arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.