Puylaert

Henk Puylaert
Senioradviseur
H2Ruimte
henkpuylaert@h2ruimte.nl
+31 (0)6 22 515 131

Ir. Henk Puylaert is planoloog met meer dan dertig jaar werkervaring bij overheid en bedrijfsleven. Hij was betrokken bij baanbrekend onderzoek en beleidsadviezen op het raakvlak van ondergrond en ruimte. Hij heeft in vele regio’s en gemeenten succesvol geopereerd als adviseur om ondergrond steviger te verankeren in de ruimtelijke planvorming. Hij is als projectleider verantwoordelijk geweest voor de totstandkoming van de website www.ruimtemettoekomst.nl.

Henk verzorgt trainingen op het raakvlak van ondergrond, water en ruimte. Verbinden, verschillen koesteren, vernieuwen, resultaatgerichtheid en integriteit zijn sleutelwoorden voor hem. Een productieve samenwerking organiseren tussen mensen uit diverse disciplines ziet Henk als een belangrijke uitdaging om aan een mooier en duurzamer Nederland een bijdrage te leveren.