Havermans

Willem Havermans
Consultant
MWH Global
willem.havermans@mwhglobal.com
+31 651069507

ing. W.J.M.(Willem) Havermans is opgeleid op het gebied van bodemonderzoek, saneringen en het beheer van grondwaterverontreinigingen. Zijn specialisatie is de samenhang van bodemopbouw, hydrologie en het verspreidingsgedrag van verontreinigingen in het grondwater.

Willem: “Als bodemspecialist heb ik mij gespecialiseerd in het driedimensionaal weergeven van bodemverontreinigingen en het hieruit afleiden van het conceptuele model en dit in gezamenlijkheid met diverse betrokken partijen gebruiken om tot een gedragen vervolgaanpak te komen. Graag zou ik de inzichten die hierbij ontstaan delen met bijvoorbeeld studenten.”