Hooimeijer

Fransje Hooimeijer
Ontwerpen met de ondergrond
TU Delft, vakgroep Stedenbouw
fransje.hooimeijer@tudelft.nl
06 24 55 53 15

F.L. (Fransje) Hooimeijer is kunst- en cultuurwetenschapper en sinds 2003 onderzoeker aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde, vakgroep Stedenbouw. In 2010 is Fransje gepromoveerd op het onderzoek “The tradition of Making Polder Cities”, dat gaat over de relatie tussen bouwrijp maken en het stedenbouwkundig ontwerp. Zij heeft gewerkt aan publicaties zoals De Atlas van de Nederlandse waterstad, More Urban Water, Urban Water in Japan en Maakbaar Landschap.