Bus

André Bus
Ruimtelijke ordening en planologie
Saxion
a.g.bus@saxion.nl
0570 603 315  /  06 51 73 35 13

Dr. André Bus is in 1994 afgestudeerd als technisch planoloog. In 2001 is hij gepromoveerd op het thema ‘Duurzame vernieuwing in naoorlogse wijken’. Sinds 1999 is hij werkzaam als hoofddocent Ruimtelijke ordening en planologie binnen de academie Ruimtelijke ontwikkeling en bouw van Saxion. Ook is hij als afstudeercoördinator en docent verbonden aan de master Urban & Area Development.

André is binnen de driehoek onderwijs, werkveld en onderzoek graag actief op zoek naar samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor toekomstige professionals. “Het initiatief om samen met collega’s vanuit diverse disciplines en het werkveld een uitdagende minor Bodem en ondergrond te ontwikkelen past hier prima in. Het is interessant om met elkaar een antwoord te vinden op de vraag hoe we, gezien de relevante ontwikkelingen in het werkveld bodem en ondergrond, expliciet binnen opleidingsprogramma’s aan bod kunnen laten komen”, aldus André.