Havermans

ing. W.J.M.(Willem) Havermans is opgeleid op het gebied van bodemonderzoek, saneringen en het beheer van grondwaterverontreinigingen. Zijn specialisatie is de samenhang van bodemopbouw, hydrologie en het verspreidingsgedrag van verontreinigingen in het grondwater.

Willem: “Als bodemspecialist heb ik mij gespecialiseerd in het driedimensionaal weergeven van bodemverontreinigingen en het hieruit afleiden van het conceptuele model en dit in gezamenlijkheid met diverse betrokken partijen gebruiken om tot een gedragen vervolgaanpak te komen. Graag zou ik de inzichten die hierbij ontstaan delen met bijvoorbeeld studenten.”

de Baat

“Ik vind het leuk om kennis over te dragen (zie ook mijn rol als één van de docenten binnen de BodemBreedAcademie) en wil met alle plezier een gastcollege verzorgen. Specifieke onderwerpen zijn bijvoorbeeld het doen van bodemonderzoek (ik zit in de taakgroep aanpassing NEN 5717/5725/5720/5740), het uitvoeren van bodemsanering of hoe kwaliteit van onderzoek te borgen (ik ben trekker van de SIKB-sectie Meten&Advies).”

Puylaert

Ir. Henk Puylaert is planoloog met meer dan dertig jaar werkervaring bij overheid en bedrijfsleven. Hij was betrokken bij baanbrekend onderzoek en beleidsadviezen op het raakvlak van ondergrond en ruimte. Hij heeft in vele regio’s en gemeenten succesvol geopereerd als adviseur om ondergrond steviger te verankeren in de ruimtelijke planvorming. Hij is als projectleider verantwoordelijk geweest voor de totstandkoming van de website www.ruimtemettoekomst.nl.

Henk verzorgt trainingen op het raakvlak van ondergrond, water en ruimte. Verbinden, verschillen koesteren, vernieuwen, resultaatgerichtheid en integriteit zijn sleutelwoorden voor hem. Een productieve samenwerking organiseren tussen mensen uit diverse disciplines ziet Henk als een belangrijke uitdaging om aan een mooier en duurzamer Nederland een bijdrage te leveren.

Werksma

Drs. ing. Henk Werksma werkt als planoloog ruim vijftien jaar aan het verbinden van de ondergrond aan ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling. De afgelopen jaren concentreert het werk zich op het ontwikkelen van ‘visies op de ondergrond’, het integreren van ondergrondkwaliteiten in ruimtelijke planvorming, het geven van (online) colleges en trainingen en het begeleiden van landelijke en regionale leergemeenschappen. Henk heeft tevens ruime ervaring in advisering rondom strategische ruimtelijke beleidsvraagstukken, duurzame gebiedsontwikkeling en water- en klimaatvraagstukken. Hij is onder meer auteur van de boeken De bodem is voor mij…, Apeldoorn door-grond en Doe de tienkamp (principes voor duurzame gebiedsontwikkeling)